HOME

„Това не е просто място за танци. Във FREEDOM DANCE STUDIO –  Русе децата ни се научават на най-важното за бъдещето им. На отговорност, на уважение към постижението на другия, на това, че след успеха е нужно още едно усилие, за да продължиш напред и че загубата е само още едно стъпало нагоре.”

Бояна Шандуркова – Родител

НАШАТА ЦЕЛ

„Нашата цел  е децата да опознаят отблизо различни видове изкуства – танц, музика, театър, и да придобият собствени естетически критерии.

Как го правим?

Като създаваме условия в творческия процес да се научат да ценят творческия труд и  да обикнат това, което правят.

Като откриваме и развиваме артистичните заложби на децата, за да бъдат те удовлетворени от собствените си постижения.

Като изискваме самодисциплина и отговорност към екипната работа.

Като намираме поле за изява, за да стимулираме стремеж към успех и да предизвикаме удовлетворение от усилията в репетиционната зала.

Като се грижим децата да градят самочувствието си на база реалните резултати от техния труд.”

 

                                                                  Анита и Александър Асенови

About

FREEDOM DANCE STUDIO Русе е създадено през 1996 година от Анита Атанасова като формация за съвременни танци. Скоро след началото в студиото започва обучение и практикуване на различни стилове танцови техники. Приоритет в репертоара има съвременната стилистика.  В продължение на няколко години постигнатото в учебния процес се демонстрира под формата на открити уроци. От 2003-та годишната продукция се вгражда в композицията на самостоятелни танцови спектакли. През 2010 година към Анита се присъединява и Александър Асенов. Съвместната им работа води до все по – големи успехи на студиото. Ежегодно ръководителите и децата от студиото поставят по четири спектакъла на сцената на Държавна Опера – Русе. Успоредно с работата по спектаклите, Анита, Алекс и децата на FREEDOM, покоряват не само националните, но и международните сцени, на различни танцови форуми, фестивали, конкурси и състезания.

THE TEAM

Анита Асенова – Художествен ръководител и Хореограф на ССТ “FREEDOM” при Държавна Опера – Русе, Организатор mOvmnt International Dance Competition

Завършила с отличие, както Бакалавър, така Магистър във ВСУ “Черноризец Храбър”

Бакалавър – Хореограф / Педагог – Съвременен танцов театър

Магистър – Хореографска режисура на съвременен танцов театър и Арт мениджмънт

Съвременни техники ”Марта Греам” – Имме Далберг

Данс анд ронд – Класика, Джаз, Степ – Бенджамин Феликсдал

Балетна класика – доц. Л. Драгулева, Катя Петровска, Жилбер Майер

Участие по покана от Красимира Колдамова в едноименната  академия, и стипендия на „Отворено общество” за мениджмънт на малка арт формация

Семинари „Лимон систем” – преподавател Веселин Минков (Германия)

Модерен балет – преподавател Георги Маринов ( Германия)

Master Class Commedia Dell`Arte – Prof. Sergio Costola, PhD, Southwestern University Georgetown, TX, USA

Worldwide Master Workshop “Vassil Indzhev Spring Laboratory & TheatreDreams” – Prof. Sergio Costola PhD, Prof. Alexander Iliev PhD

Physical Theater Master Class – Prof. Alexander Iliev PhD

 

Преподавателска дейност:

1990 – 1995 – Школа модерен балет “ХЪС” към НУИ “Проф. Веселин Стоянов” – Русе

1995 – 1996 – Репертоар ДТ “Сава Огнянов” – Русе

1996 – 1997 – Съвременни танци, Ритмика и Пластика – НУИ “Проф. Веселин Стоянов” – Русе

От 1996 – Хореограф и Художествен ръководител на ССТ “FREEDOM” при Държавна Опера – Русе

От 1998 – Съвременни танци ДГ “Чучулига”, “Радост”, “Слънце”, “Иглика”, “Русалка”, “Червената шапчица”, на територията на град Русе

От 2016 – Danza Macerata Festival – Macerata Italy

Хореограф на над 20 танцови спектакъла, поставени на сцената на Държавна Опера – Русе

***********************************************************************

Александър Асенов – Председател Сдружение “Фор А Фрийдъм”, Директор и организатор mOvmnt International Dance Competition 

Завършил с отличие Бакалавър – Хореограф / Педагог  ВСУ “Черноризец Храбър”

ФТА „Русчуклийче“ – Русе, ръководители Сийка Братоева и Емил Костадинов – Моко

КСТ „Настроение“ – Русе  към WDSF, клас „М“, ръководители Иван и Елена Деспотови

Zumba B1 – Инструктор – Обучение Ана Джиорджеску, Бето Перез

Pineapple Dance Studios Covent Garden London UK Workshops and Classes – Fleur Murray – Jazz, Debbie Shine – Modern / Contemporary, Lil J – Commercial

Masterclass Ballroom – Anton Du Beke – London, UK

Masterclass Hip Hop – Lil Phill – (Belgium)

Master Class Commedia Dell`Arte – Prof. Sergio Costola, PhD, Southwestern University Georgetown, TX, USA

Worldwide Master Workshop “Vassil Indzhev Spring Laboratory & TheatreDreams” – Prof. Sergio Costola PhD, Prof. Alexander Iliev PhD

Physical Theater Master Class – Prof. Alexander Iliev PhD

Limon System – Master Class  – Lecturer  Veselin Minkov (Germany),

Contemporary / Modern Master Class – Lecturer / Choreographer George Marinov (Germany)

Преподавателска дейност:

От 2010 – Хореограф ССТ “FREEDOM” при Държавна Опера – Русе

От 2011 – Съвременни танци ДГ “Чучулига”, “Радост”, “Слънце”, “Иглика”, “Русалка”, “Червената шапчица”, на територията на град Русе

От 2016 – Danza Macerata Festival – Macerata Italy

mOvmnt IDC | 11-12.03.2017

-74Days -19Hours -27Minutes 00Seconds

REGISTRATION PORTAL IS NOW OPEN!

 

IMPORTANT NOTICE: ALL YOUR CHOREOGRAPHY ENTREES WILL BE APPROVED AS REGISTER, AFTER FINALIZING OF 100% PAYMENT OF THE STARTING FEES! 

DETAILS OF BANK ACCOUNT YOU WILL FIND AFTER REGISTERING!

DEADLINE FOR REGISTRATION – 28.02.2017 | 00:00

DEADLINE FOR 100% OF PAYMENT – 03.03.2017

Follow the link: https://movmnt.ruse.space/login/group

All info about MIDC 2017 in English you can download here:

Rules - EN

 

ПОРТАЛЪТ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ Е ВЕЧЕ ОТВОРЕН!

ВАЖНО: ВСИЧКИ ХОРЕОГРАФИИ ЩЕ БЪДАТ ПОТВЪРДЕНИ И ЩЕ СЕ СМЯТАТ ЗА РЕГИСТРИРАНИ, САМО СЛЕД ФИНАЛИЗИРАНЕ НА 100 % ПЛАЩАНЕ НА ТАКСИТЕ УЧАСТИЕ!

ДАННИ ЗА БАНКОВАТА СМЕТКА ЩЕ ОТКРИЕТЕ СЛЕД РЕГИСТРАЦИЯ!

КРАЕН СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ – 28.02.2017 | 00:00

КРАЕН СРОК ЗА 100% ПЛАЩАНЕ – 03.03.2017

За регистрация тук: https://movmnt.ruse.space/login/group

Пълна информация за MIDC 2017  на Български може да свалите тук:

Rules - BG

 

COMPETITION DAY 1 – 11.03.2017 | PROGRAM:

Ballet / Pointe

Character / National / Folkloric

Jazz / Musical Theater

Production

AWARD CEREMONY AT THE END OF THE COMPETITION DAY

 

COMPETITION DAY 2 – 12.03.2017 | PROGRAM:

Modern / Contemporary / Lyrical

Acro Dance

Open / Show dance / Latin Show

Urban / Hip Hop / MTV Commercial

AWARD CEREMONY AT THE END OF THE COMPETITION DAY

 

ADJUDICATION TEAM: